Тимошенко ініціювала рух потягу, котрий вже нікому не спинити

Олег Постернак, політтехнолог, член незалежного пулу експертів ІНПОЛІТ.

На її запрошення експерти сформували дев’ять робочих груп, котрі активно працюють над концепцією нового суспільного договору та народної конституції. Зокрема, хочу поділитись здобутками робочої групи з питань територіального устрою та місцевого самоврядування. Група погодила ключові позиції щодо функціонування виконавчої гілки влади.

Прем’єр-міністра пропонують замінити Головою Уряду, оскільки змінюючи суть необхідно змінювати і назву посади. Аналогічна ситуація з Кабінетом Міністрів. Назву пропонується замінити на Уряд України

Щодо формування уряду є консенсус. Голова Уряду має самостійно формувати Уряд, тим паче, якщо він буде однопартійним. При цьому Голова Уряду очолює виконавчу гілку влади та несе персональну відповідальність за розвиток країни.

Міністри також самостійно формують свої команди заступників, проте призначати на посади заступників міністрів буде Голова Уряду за поданням міністрів.

Міністр і його заступники є політичними фігурами, він планує і затверджує політики і

передає державному секретарю розпорядження на виконання. Крім того, міністр несе персональну та політичну відповідальність за реалізацію політик. Держсекретар у свою чергу здійснює контроль і управління безпосередньо процесами виконання розпоряджень Міністра. Держсекретар призначається на конкурсних засадах та підлягає щорічному оцінюванню, він є також відповідальним за здійснення антикорупційної політики в міністерстві.

Такий формат діяльності Уряду дозволить збалансувати виконавчу владу та зробити її дійсно відповідальною.

Великим позитивом є факт, що ані Тимошенко, ані її команда не спускають «зверху» рішення, котрі мають бути підтримані експертами. Це відбувається навпаки, самі експерти пропонують кращі ідеї та визначаються з концепціями, а Тимошенко виступає як модератор та політичний провайдер.

Після розробки концепцій суспільного договору та народної конституції, самі громадяни зможуть вносити свої пропозиції щодо додаткових статей. Абсолютно логічно, що така конституція може бути ухвалена тільки шляхом всенародного референдуму. Тільки таким чином ця конституція дійсно буде народною.