Якими будуть міста майбутнього розповів Ігор Дівчур

Ігор Дівчур — член незалежного пулу експертів ІНПОЛІТ написав коментар до Аналітичного звіту «МІСТА 2030. Модернізуйся або вимирай».

У звіті зазначено, що міста майбутнього-це людиноцентричні міста, з модернізованою інженерно-транспортною інфраструктурою, публічними просторами з сучасною архітектурою та відкритими базами даних містобудівного кадастру.

Але, в той же час, важливо додати, що міста-майбутнього це міста, які створюють умови для розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю, стимулюють переробку сировини в готовий продукт, а місцева влада в роботі зі своїми іноземними колегами просуває товари та послуги, які виробляються в населеному пункті, на зовнішні ринки.

Тому, важливо, при розробці (оновленні) містобудівною документації, крім сучасних архітектурних зон (публічних просторів), також передбачати і економічні зони міст з відповідним цільовим призначенням земельних ділянок.

Конкуренція між містами за людей — як за співробітників місцевої економіки, так і за споживачів місцевих товарів та послуг., в найближчі десять років тільки посилюватиметься.

На сьогодні міста є локомотивами розвитку світової економіки, а поступово і політики. Економіки великих міст світу за рівнем ВВП дорівнюють окремим країнам і займають значну частку у валовому доході країни. Це посилює політичний вплив мерів, у тому числі на прийняття рішень національного рівня.