Юрій Гаврилечко дав оцінку президентському законопроекту про «повернення до ККУ норм про незаконне збагачення»

Щодо президентського законопроекту про «повернення в ККУ норм про незаконне збагачення»…. Абсолютно безглуздий законопроект, ухвалення якого нічого не дасть! Бо покарання передбачається за надбання «неправомірих активів»!Нагадаю, «активи», це те, що приносить прибуток. Тобто, фраза «Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на дванадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її доходи» означатиме, що прокуратура повинна буде довести, що чиновник за допомогою придбанного отримував прибуток! 


Наприклад, сдавав в аренду придбаний будинок. Звісно ж, це зробити буде майже неможливо.


А що таке «набрання законної сили рішенням суду про визнання необґрунтованими активів» і чому відповідні змін вносяться до Кодексу законів про працю і зовсім не зрозуміло 
Як прокуратура, згідно, з ст.291 ЦПК буде доводити, що «що активи або грошові кошти, необхідні для придбання активів, щодо яких поданий позов про визнанняїх необґрунтованими, не були набуті на законній підставі», а вже потім вимагати в суду «засадити» чиновника за… порушення 36ої статті КЗпП!!! Посадити за адмінпорушення!
Тому, за ухвалення такого законопроекту жодних наслідків для корупціонерів не буде. Ще й КСУ, скоріш за все, визнає неколнституціними всі його положення.


Нагадаю, що законопроектом пропонується таке визначення терміну «активи — грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».


Це визначення не співпадає із визначенням у базовому ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», де в ст.1 чітко вказано: «активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14)
ККУ — не закон, тому суд має використовувати визначення із закону, а не з ККУ при наявності суперечностей. 


Проте, суд першої інстанції, а навіть так званий «антикорупційний суд» є судом першої інстанції, може
використати визначення терміну активи з ККУ, але… справа всеодно дійде до Пленуму Верховного Суду, якій, за сталою практикою, визнає, що варто використовувати визначення, наведене у спеціалізованому ЗУ, а не ККУ, щоб не створювати правових колізій.


Вочевидь, законопроект, поданий президентом, готувавсь нашвидкоруч і надмірно «сирий». Маємо те, що маємо…

Юрій Гаврилечко — член незалежного пулу експертів ІНПОЛІТ.